Forside / Bergverksdrift Sviland

Bergverksdrift Sviland

Forretningsområde ble solgt i 2019 - litt fra vår historikk på Sviland.

Som en del av transaksjon i 2019 ble ca 250 dekar tomteareal solgt. Av disse ble 190 dekar benyttet til bergverksdrift.

1 million tonn masser årlig fra Torsteinsfjellet

I 2013 fikk Østraadt vedtatt at Torsteinsfjellet skulle realiseres som masseuttak med den hensikt å bruke området til utbyggingsformål etter at uttaket er ferdig.

Østraadt inngikk en samarbeidsavtale med Stangeland Maskin AS som drifter uttaket og er storforbruker av pukk i Rogaland.  Det tas ut ca. 1 million tonn masser årlig og uttaket er forventet ferdig om ca. 8 år.

bergverksdrift-sviland

Noen av de største sprengsalvene i Rogaland

For interesserte kan følgende videoinnslag gi et bilde av bergverksdriften i slik den fremkommer på området. Noen av de største sprengsalvene i Rogaland er tatt på fjellet som en del av denne realiseringen.