Forside / Østraadt Havn

EN NY START PÅ NORESTRAEN!

Østraadt Havn

Det nåværende havne- og industriområdet mellom Strandgata og Gandsfjorden skal transformeres til fordel for boliger, næring, tjenesteyting og rekreasjon.

logo-ostraadthavn
ostraadt-havn-nord-ost

Norestraen og Strandgaten

oversikt-ostraadt-havn

Mulighetsarena nr. 1 i fremtidens Sandnes

Østraadt Havn vil spille en nøkkelrolle i fremtidens Sandnes. Med kort avstand til sentrum og sin sentrale plassering i bybåndet og i den prioritert byutviklingsaksen, er potensialet for bærekraftig verdiskaping enormt. Ikke bare til de beste for byens beboere, men også for utbyggere fra hele regionen og landet for øvrig.

Planene for Østraadt Havn er utarbeidet i tråd med en overordnet visjon om; Mangfold, variasjon og opplevelse.

Mangfold og variasjon i boligtyper, boform, arkitektur og uteområder. Opplevelser gjennom service- og næringsbedrifter, offentlig park og havnepromenade ut mot fjorden.

I sum skal Østraadt Havn bli den fremste mulighetsarenaen for de som ønsker å delta i utviklingen av byens mest attraktive utbyggingsområde.

Områdeplan

Norestraen Sør er delt opp i ulike områder som vil ha delvis ulik karakter og bebyggelse.

Av utbyggingsfeltene på kartet eier Østraadt konsernet delområdene: A-B-C-D-E-J.

Klikk på markørene i bildet for mer informasjon.

C

Felt C - kombinert bebyggelse og anleggsformål

Park

Parkområde

D

Felt D - kombinert bebyggelse og anleggsformål

A

Felt A - boligbebyggelse

E

Felt E - kombinert bebyggelse og anleggsformål

B

Felt B - kombinert bebyggelse og anleggsformål

F

Felt F - kombinert bebyggelse og anleggsformål

Bussvei

Bussvei / stoppested

J

Felt J - kombinert bebyggelse og anleggsformål

Mer informasjon om Østraadt Havn