Forside / Olivenfarm – Spania

La Roza Alta

Olivenfarm – Spania

I 2015 investerte Østraadt i en olivenfarm i Spania – La Roza Alta. I utgangspunktet kan en slik investering virke som å være langt fra selskapets kjernevirksomhet. Bakgrunnen for investeringen er imidlertid den bærende ideen om å kjøpe eiendommer som på sikt vil kunne få en vesentlig verdiøkning.

Etter finanskrisen opplevde oliveneierne i Spania en langvarig nedtur. Så vel de økonomiske som de politiske problemene i Middelhavsområdet reduserte forbruket av oliven olje, hvilket også reduserte i fallende priser flere år på rad. Prispresset resulterte også i reduserte eiendomsverdier.

Advokat Pedro Hernandez-Carillo Fuentes fra Granada er administrator i La Roza Alta SL.  Daglig ledelse og drift skjer ved Ole Chr. Ø. Idland og sønnen Ole Chr. Ø. Idland jr.

 

oliven

Olivenolje er et verdensprodukt hvor Sør Spania har et pre i forhold til alle produsent land. Spania er verdens største produsent, og verdenskonsumet er økende.

Markedstilpasningen er ved markedsvekst treg på grunn av oliven treets krav til jordsmonn og klima, samt den svært lange vekstperioden før treet kommer i produksjon.

Den bærende ideen bak prosjektet er derfor å høste av den forventede verdistigningen på slike eiendommer som følge av sterkere økonomiske utvikling i Spania samt økt forbruk av sunne oljer i verdensmarkedet. Spesielt antas dette å slå ut på priser på olivenolje, da ledetiden for å øke produksjonen vesentlig på verdensmarkedet er svært lang.

Eier Ole Chr. Ø. Idland arbeidet derfor i perioden 2012 til 2014 med å finne egnet eiendom og endelig ble La Roza Alta kjøpt i 2015. Konsulenter ble engasjert for å få teknisk/økonomisk vurdering av bygningsmassen, samt en agro vurdering av oliven trærnes alderssammensetning og bonitet.

La Roza Alta tilfredsstiller de fleste krav man kan tenke seg. Hovedhuset ligger på en høyde, majestetisk og spektakulært. Hovedhuset ble i 1916 renovert av Greven av Placencia. La Roza Alta er blant 30 haciendaer presentert over flere sider i boken «Berømte eiendommer i Andalucia».
Eiendommen er også presentert over 3 sider i boken «The greatest fincas of Spain».

Eierne har siden 1916 vært:

  • Conde de Placensia
  • Jose Maria de Arrospide y Fresneda, Maques de Boil
  • Dolores Diez de Ribera y Guillamas, Marquesa de Almodovar del Campo

og til slutt familien Canete Baquerigo, som solgte eiendommen til Østraadt.

Huset og eiendommen innehar en betydelig status, både via sin historie, sin arkitektur og sin beliggenhet. Området er Premium for oliven dyrking.

arbeidere

11 000 trær er mer enn 100 år gamle

La Roza Alta har totalt ca 38 000 stk oliventrær av typen «Picual». Typen er meget velegnet til høykvalitets «salat» og matolje. Landskapet er bakkete, «ralling hills» hvilket regnes som gunstig for kvaliteten. Cirka 11 000 trær er mer enn 100 år gamle, disse gir nok den beste olje kvaliteten , men er også de dyreste å høste og bearbeide. Disse trærne vokser i skråningene, hvilke også skal være positivt for oljekvaliteten. Da disse trærne ikke vannes, bærer de kun frukt hvert annet år.

l en større geografi er Cordoba kommunikasjonsmessig forbundet med de fleste større byer i Spania via nasjonale flyruter. AVE toget tar 50 minutter til Malaga, og to  timer til  Madrid. Motorvei systemet er godt utbygget. Til Sevilla 187 km - 1 time og 50 min. Granada 157 km -1 time og 50 min. Jaen, olivenhovedstaden i Spania, 64 km - 40 min og Madrid, 340 km - 3 timer og 15 minutt. Regionen Andalucia har 8,5 mill innbyggere, og «stor Madrid» har 6,5 mill innbyggere.

En begynnende økonomisk vekst og velstands utvikling i Spania forventes å gi en betydelig verdistigning for La Roza Alta i et langsiktig perspektiv.

I 2017 og 2018 er det foretatt vesentlige investeringer i eiendommen som nå fremstår som den prakteiendommen den i sin tid var.