Historie

Forside / Historie

O.C. Østraadt AS har en lang og tradisjonsrik historie som startet i 1873.

1873 - etableringen

Chr. O. Østraadt og Ole O. Idland var de sentrale etablererne av Nynæs Teglverk i 1873.

Chr. O. Østraadt og Ole O. Idland

Selve starten på teglverket ble noe forsinket av at Jæderbanen på dette tidspunktet etablerte linje over den tomten de hadde ervervet.  Men fra 1874 var produksjonen i full gang. Nynæs teglverk ble etablert med ny teknologi, såkalt rundovn, som var et teknologisk kvantesprang i Sandnes.  Chr. O. Østraadt sønn, Ole Chr. Østraadt (O.C.Østraadt), utvidet aktiviteten i 1885 da han sammen med Ole O. Idland kjøpte Altona Teglverk.

1896 - Ole Chr. Østraadt og industriutviklingen

Ole Chr. Østraadt

I 1896 kjøpte Ole Chr. Østraadt ut Ole O. Idland som partner og syv år senere kjøpte han også opp Sandnes Gamle Teglverk (det såkalte Gamlaverket som i 1784 var Vestlandets første teglverk) og dermed var 3 av byens store teglverk samlet på O.C.Østraadts hånd.

O.C.Østraadt kom til å innta en sentral rolle i byens industriutvikling. Teglverksdelen ble kraftig modernisert og Nynæs teglverk ble det mest moderne teglverket i Norden.

O.C.Østraadt var også sentral i etableringen av det lokale elektrisitetsverket og han var også i mange år ordfører i Sandnes kommune.

1914 - Sina Østraadt overtar som disponent

Sina Østraadt

O.C.Østraadt døde i 1914 ugift og barnløs og hans søstre, Sina Østraadt og Karen Regine Østraadt, overtok eierpostene i selskapet. Karen Regine Østraadt var da gift med Ole O. Idland. Sina Østraadt overtok som disponent og var en av de svært få kvinnelige lederne på den tiden.

I 1921 om gjorde hun selskapet til aksjeselskap som fikk navnet O.C.Østraadt AS.  Sina Østraadt fikk ble aldri gift og ved etableringen av aksjeselskapet var hun forutseende til å få med Karen Regine Østraadts barn som aksjonærer for å sikre bedriftens eierskap og drift videre.

1934 - Ottar Chr. Idland og moderniseringen

Ottar Chr. Idland

 I 1934 kom Ottar Chr. Idland med i firmaet og var sentral i moderniseringen av teglverket i 1938.  Utvidelsen av driften ble gjort til å omfatte import av  sement og produksjon av betongrør.  Videre ble selskapet utviklet til å bli en betydelig grossist innen byggevarer.

Etter krigen trappes teglverksproduksjonen ned og Ottar Chr. Idland tilpasset bedriften til produksjon av nye produkter.  Som et ledd i dette ble ny betongvarefabrikk bygd opp i 1950 og teglverksproduksjonen ble etter hvert nedlagt i 1958.

I årene fremover ble produksjon av avløpsprodukter i betong, lecablokker og ferdigbetong sentralt i utviklingen av bedriften. Ottar Chr. Idland døde ung i 1964 og selskapet ble videre drevet av fru Otlo Idland sammen med disponentene Arne Gjessen og Kåre Haukland. 

1972 - Ole Chr. Ø. Idland overtar som direktør

Ole Chr. Ø. Idland

I 1972 overtok hans sønn Ole Chr. Ø. Idland som direktør. Firmaets stifter Chr. O. Østraadt var hans tipp-oldefar og han er dessuten 6 generasjon direkte etter Ole Pottemaker Idland. Under Ole Chr. Ø. Idland ble det stadig lagt mer vekt på egenproduksjon i bedriften. Dette førte etter hvert til mer spesialisering og bedriften ble i 1988 delt opp i fem aksjeselskap: Østraadt Betong, Østraadt Rør, Østraadt Stein, Østraadt Handel & Transport og O.C.Østraadt.  Selskapene utviklet seg sterkt og ble dominerende aktører innen sine bransjer. Etter hvert som industrien utviklet seg i Norge, med større eierkonstellasjoner, besluttet Ole Chr. Ø. Idland å selge industrivirksomheten i 2007.  De betydelige eiendommene ble beholdt og er grunnlaget for videre satsing innen bolig- og næringsutvikling.  

I 2005 kom Ole Chr. Ø. Idlands barn, Liv Ane Idland og Ole Chr. Østraadt Idland, inn som medeiere.  De er 7. generasjon direkte etter Ole Pottemaker Idland sin etablering på Norestraen i 1810.